top of page

Molenspreuken

'Het is niet in de haak' (er is iets niet in orde)
Een vangbalk heeft een haak. Als de vangbalk in de haak zit en de molen draait is
alles in orde. Maar als de vangbalk niet in de haak zit en de molen draait, is het dus foute boel omdat de molen dan door zijn vang loopt, met alle gevolgen van dien (bijvoorbeeld bij storm dat er door het schuren van de vangblokken op het wiel brand kan ontstaan).

 

Wie met zijn koren het eerst aan de molen is,wordt het eerst geholpen.

Diegene die als eerste is, wordt als eerste geholpen.

Molens draaien niet met de wind die voorbij is.

Maak van de gelegenheid gebruik wanneer die zich voordoet.
 

Hij vecht tegen windmolens.

Hij vecht tegen een vijand die er niet is.

Gij rommelt als een molen doch zie ik nog geen meel.

Je doet wel belangrijk maar ik zie geen resultaat.
 

De molen naar de wind keren.

Je gedragen naar de omstandigheden.

Dat zullen we God en de molenaar laten scheiden.

Hier is geen oordeel over te vellen.
 

Die omtrent de molen woont bestuift van het meel.

Men wordt beïnvloed  door de mensen met wie men omgaat.
 

De molen is door de vang.

De zaak is hopeloos.

Niet alle molenaars zijn dieven.

Scheer niet iedereen over dezelfde kam.

Zolang de ezel de zakken draagt, heeft de molenaar hem lief.

Iemand wordt geprezen zolang hij goed zijn werkt doet.

Wie niet wit wil worden, moet uit de molen blijven.

Wie zich niet aan gevaar wil blootstellen moet het ontvluchten.

Daar is meer omgegaan dan de molen in het woud.

Daar is meer aan de hand dan men denken zou.

 

 

Met molentjes lopen.

Niet goed bij zijn verstand zijn.

 

Voorgoed de vang er op leggen.

Voorgoed stoppen.

 

Een klap van de molen gekregen.

Niet goed bij zijn verstand zijn.

bottom of page